You have to validate the disclaimer to access this website.

Asset class
Category
Region

Indices list

Bloomberg Code performanceYtd volatilityYTD maxDrawdownYTD
SGIXFC01 -2.61 % +9.25 % -10.27 %
SGBVRSX1 -8.77 % +35.58 % -35.60 %
SGIXESGE -7.23 % +37.50 % -37.91 %
SGIXQMA2 -7.72 % +21.74 % -17.58 %
SGQJEBA -10.19 % +29.15 % -28.88 %
SGQJEBAP -1.62 % +5.59 % -3.61 %
SGIXSP7S -25.25 % +206.74 % -92.73 %
SGIXSP7L -90.17 % +216.70 % -96.58 %
SGIXROBO +17.63 % +42.48 % -34.15 %
SGICOBE -12.48 % +17.17 % -24.59 %
SGBVRME1 -5.10 % +42.46 % -34.61 %
SGICGCSR +18.67 % +23.94 % -11.98 %
SGBVRTP1 +15.65 % +14.49 % -9.01 %
SGIXBG10 +7.10 % +6.28 % -4.42 %
SGBVPHLE -12.10 % +14.14 % -16.02 %
SGBVPHPE +15.91 % +12.85 % -4.21 %
SGBVPHQE +13.45 % +10.64 % -4.85 %
SGBVRVG1 -8.18 % +40.15 % -38.66 %
SGIXESE -7.94 % +40.85 % -38.17 %
SGIFXRUU -11.27 % +23.16 % -23.82 %
SGMDBPEA -7.98 % +29.99 % -19.44 %
SGIXLVUS -2.32 % +39.21 % -34.59 %
SGMDMFRU -3.93 % +10.73 % -9.69 %
SGIXMOE2 +0.55 % +2.33 % -2.45 %
SGIXLGDE -6.22 % +27.64 % -28.70 %
SGIXDSTY -15.29 % +11.36 % -15.64 %
SGIXDLBT +2.89 % +31.86 % -23.52 %
SGIXDSBT -7.95 % +31.59 % -21.77 %
SGIFXG4 -7.76 % +6.27 % -10.05 %
DSFBI -6.67 % +13.98 % -11.55 %
SGIXBHU1 -18.62 % +20.13 % -23.38 %
SGIFXCNH -0.04 % +4.62 % -4.20 %
SGIXBEIG -1.23 % +7.91 % -1.96 %
SGIFXSER -1.94 % +1.65 % -2.21 %
SGIFXSGP -3.27 % +2.59 % -3.72 %
SGQINTR -10.89 % +33.68 % -33.72 %
SGQI -12.65 % +32.42 % -33.76 %
SGQINRGB -5.62 % +30.05 % -25.71 %
SGQID -12.18 % +34.45 % -34.45 %
SGIXERPL -6.43 % +36.04 % -33.62 %
SGQJNTR -12.03 % +29.25 % -29.30 %
SGBVPHVE -6.03 % +14.50 % -11.29 %
BIOX -10.48 % +61.36 % -43.05 %
SGIXV57E +8.48 % +5.42 % -2.53 %
SGQENTR -11.97 % +34.99 % -34.20 %
SGQE -13.97 % +35.37 % -34.21 %
SGIFXGBU -5.47 % +11.82 % -11.97 %
SGBVCDMT -6.94 % +8.67 % -8.99 %
SGIXDCM3 -21.69 % +48.55 % -46.48 %
SGIXDC3H -20.29 % +30.72 % -32.04 %
Pages :  
Indices per page :  

Performances calculated as of  08/07/2020

THE FIGURES RELATING TO PAST PERFORMANCES AND SIMULATED PAST PERFORMANCES REFER OR RELATE TO PAST PERIODS AND ARE NOT A RELIABLE INDICATOR OF FUTURE RESULTS. THIS ALSO APPLIES TO HISTORICAL MARKET DATA.