You have to validate the disclaimer to access this website.

Asset class
Category
Region

Indices list

Bloomberg Code performanceYtd volatilityYTD maxDrawdownYTD
SGIXFZAU -18.18 % +19.02 % -24.82 %
SGIXFBRU -33.58 % +20.14 % +0.00 %
SGIXFMXU -4.10 % +27.04 % -0.84 %
IND1GMAS -2.01 % +7.91 % -8.64 %
SGIXCCMU -5.34 % +2.87 % -5.67 %
SGIXCCME -9.26 % +14.12 % -14.14 %
SGIXCCMG -14.24 % +16.80 % -17.55 %
SGIXFC01 -2.75 % +9.77 % -10.27 %
SGBVRSX1 -12.35 % +37.95 % -35.60 %
SGIXESGE -13.00 % +39.69 % -37.91 %
SGIXQMA2 -6.55 % +24.39 % -17.58 %
SGQJEBA -7.60 % +31.04 % -28.88 %
SGQJEBAP +0.62 % +6.08 % -2.08 %
SGIXSP7S +48.45 % +216.45 % -84.74 %
SGIXSP7L -93.27 % +229.28 % -96.58 %
SGIXROBO +4.65 % +45.65 % -34.15 %
SGICOBE -17.02 % +18.64 % -24.59 %
SGBVRME1 -17.37 % +45.50 % -34.61 %
SGICGCSR +12.74 % +25.94 % -11.98 %
SGBVRTP1 +15.65 % +14.49 % -9.01 %
SGIXBG10 +6.82 % +6.71 % -4.42 %
SGBVPHLE -9.60 % +15.23 % -16.02 %
SGBVPHPE +17.88 % +13.84 % -4.21 %
SGBVPHQE +14.22 % +11.17 % -4.85 %
SGBVRVG1 -14.99 % +42.43 % -38.66 %
SGIXESE -10.17 % +44.42 % -38.17 %
SGIFXRUU -10.43 % +25.31 % -23.82 %
SGMDBPEA -10.26 % +33.11 % -19.44 %
SGIXLVUS -5.46 % +42.68 % -34.59 %
SGMDMFRU -5.65 % +10.88 % -9.69 %
SGIXMOE2 +0.10 % +2.59 % -2.45 %
SGIXLGDE -8.81 % +29.86 % -28.70 %
SGIXDSTY -14.87 % +11.99 % -15.57 %
SGIXDLBT -1.61 % +35.18 % -23.52 %
SGIXDSBT -3.52 % +34.88 % -19.79 %
SGIFXG4 -6.30 % +6.76 % -10.05 %
DSFBI -5.56 % +14.97 % -11.55 %
SGIXBHU1 -15.48 % +22.28 % -23.38 %
SGIFXCNH -2.63 % +4.84 % -3.94 %
SGIXBEIG -1.23 % +7.91 % -1.96 %
SGIFXSER -1.68 % +1.74 % -2.21 %
SGIFXSGP -2.48 % +2.82 % -3.72 %
SGQINTR -11.90 % +36.69 % -33.72 %
SGQI -12.54 % +35.20 % -33.76 %
SGQINRGB -5.91 % +33.04 % -25.71 %
SGQID -13.89 % +37.62 % -34.45 %
SGIXERPL -7.56 % +39.47 % -33.62 %
SGQJNTR -9.57 % +30.71 % -29.30 %
SGBVPHVE -5.23 % +15.91 % -11.29 %
BIOX -17.10 % +66.25 % -43.05 %
Pages :  
Indices per page :  

Performances calculated as of  01/06/2020

THE FIGURES RELATING TO PAST PERFORMANCES AND SIMULATED PAST PERFORMANCES REFER OR RELATE TO PAST PERIODS AND ARE NOT A RELIABLE INDICATOR OF FUTURE RESULTS. THIS ALSO APPLIES TO HISTORICAL MARKET DATA.